gå til forside
     
 
Datasikkerhed på den enkelte server opnås som regel vha. RAID-løsninger i kombination med jævnlige sikkerhedskopier. Men forestil Dem den situation, hvor HELE serveren er nede? Deres data er muligvis stadig intakte, men alle de services De er afhængige af, er utilgængelige. Det kan være fil og print, webserver, mailserver, database osv.

Her er det, at de såkaldte clusterservere kommer ind i billedet.

En clusterserver består af to eller flere servere, der kontinuerligt overvåger hinandens status. Såfremt den ene af en eller anden årsag er nede, overtager den anden automatisk dennes opgaver. Samtidig sørges der for, at servernes data er identiske vha. RAID via netværket, så et svigt på den ene server vil kun opleves som et kortvarigt udfald af de services, der benyttes. F.eks. vil en webserver ikke være tilgængelig umiddelbart efter udfaldet, men indenfor ganske få sekunder har den funktionsdygtige server overtaget, og hjemmesiden er igen tilgængelig.

Evt. systemvedligeholdelse såsom opgradering af operativsystem, installation af ekstra RAM osv. klares også nemt på denne måde, uden at det berører produktionen - man lukker blot den relevante server ned, udfører arbejdet og starter den op igen.

Skiftet mellem serverne sker automatisk, og så snart den "syge" server er tilstede igen, vil denne nu være den sekundære, som nu får synkroniseret sine data med de friske data, der ligger på den server, der overtog opgaverne.

Clusterservere har hidtil været forbeholdt store virksomheder, primært pga. de høje omkostninger til implementering af en sådan løsning. Midtfyns Computer Center kan nu imidlertid tilbyde også mindre virksomheder en sådan løsning til yderst favorable priser. Systemet baseres på de nyeste Linux-versioner fra Red Hat, som er førende indenfor clusterløsninger til Linux-servere. Prisen for et sådant system vil typisk ligge på et niveau der svarer til prisen for to servere (der ikke nødvendigvis behøver være identiske), samt en beskeden merudgift til konfiguration af selve clusteropsætningen.

Der vil blive mulighed for at konfigurere sin egen clusterserver her på hjemmesiden, indtil da er De meget velkommen til at kontakte firmaet for priser, yderligere oplysninger og en evt. demonstration af systemet.
 
     

For korrekt visning kræves som minimum IE 5.0 eller Netscape 4.0. Copyright 2005-2021 Midtfyns Computer Center

 
     
gå til forside